Branddetectie geadresseerd

MD 2000
Microprocessor gestuurde brandmeldcentrale
voor analoge detectors van het type Limotec of XP95 • Modulair opbouwbare microprocessor gestuurde centrale voor analoge melders type XP95 (Apollo) en MD (Limotec) • Basiscentrale capaciteit 8 lussen voor maximaal 99 analoge melders per lus, modulair uitbreidbaar tot 32 basiscentrales capaciteit 8 lussen voor maximaal 25.344 melders • De centrale is standaard uitgerust met een LCD-display (4 x 40 karakters) met backlichting die alle voorvallen afficheert conform EN54, een ingebouwde 24-kolomsprinter die alle voorvallen en handelingen uitprint met datum en uur en een alfa-numerisch toetsenbord voor de bediening en de programmatie van de centrale. De programmatie van de centrale kan tevens vanaf een bestaande PC gebeuren door middel van een PC-link kaart • Voor de voeding van de centrale enerzijds en het laden van de batterijen anderzijds wordt gebruik gemaakt van een gescheiden voeding. Deze voeding is volledig kortsluitvast uitgevoerd • Via de outputkaart is het mogelijk 7 gemultiplexte stuurlussen aan te sluiten, waarop telkens 99 decoders/sturingen via een 4-draadssysteem aangesloten kunnen worden • De bediening van de centrale is toegankelijk in 4 niveaus. Elk hoger niveau is afdoende beveiligd (sleutel-schakelaar en paswoorden) voor de toevallige gebruiker • Allerlei uitbreidings- en koppelingsmogelijkheden met externe systemen (PC, gebouwenbeheersysteem, personenzoeksysteem, plannen op scherm) zijn optioneel beschikbaar

Handmelders - Sleutelschakelaars - Sleutelkastjes

 • De handmelders dienen voor een manuele melding bij het vaststellen van een brandgevaar • Bij het indrukken van het glaasje komt de schakelaar vrij, waardoor het contact gesloten wordt en het alarm geactiveerd wordt • Daar het glas voorgesneden is, heeft men geen gereedschap nodig om het glas te breken. Een PVC-film beschermt de gebruiker tegen verwondingen. (uitzondering voor de explosieveilige handmelder) • Beschikbaar in diverse uitvoeringen (zie technische kenmerken)