Branddetectie conventioneel

MD400
Klassieke brandmeldcentrale met microcontroller  • De MD400 klassieke microcontroller gecontroleerde brandmeldcentrale is opgebouwd volgens de Europese Norm EN54 en EN60950, in combinatie met de Ionische detector S60, de optische detector S60 en de thermische detector S60  • Ze is gemonteerd in een elegante kunststofkast met alle bedienings- en aanduidingfuncties op het frontpaneel  • De centrale bezit standaard 8 zones die elk uitgerust zijn met een aanduiding voor brand, storing en buiten dienst  • De centrale bestaat uit drie basiselementen namelijk, de voedingsmodule, de centralisatie-eenheid en de grondprint die alle lusaansluitingen en relaissturingen bevat  • De standaardvoeding bedraagt 24V1.2A voor het voeden van de centrale en voor het laden van de batterijen  • Een voeding 24V1.2A + 1.2A kan als alternatief voor de standaardvoeding ingebouwd worden. Deze voeding bevat 2 gescheiden delen waarvan één deel gebruikt wordt voor het voeden van de centrale en het andere deel zorgt voor het laden van de batterijen  • Plaats voor 2 batterijen van 6Ah in dezelfde behuizing  • Standaard is de centrale uitgerust met 1 algemeen alarmcontact, 1 algemeen (fail-safe) storingscontact, 1 beveiligde sirenekring en een RS232-uitgang die de programmatie van de volledige centrale met een PC mogelijk maakt  • Een uitgebreide versie van de centrale is uitgerust met een evacuatieschakelaar (manuele bediening van de evacuatiesirenes), een doormeldrelais (vertraagd aansturen van de doorseining naar de brandweer) en een open-collectoruitgang per zone voor het aansturen van een herhaalbord  • Optioneel kan de centrale voorzien worden van een relaisprint uitgerust met een alarmrelais per zone en een algemeen alarm-, storings- en doormeldrelais